Güzel Sözler 2019-Felsefi Sözler-Dostoyevski Sözleri

Dostoyevski sözleri Bilgeliğin yolu bilmekten değil,
dinlemekten geçer

Güzel Söz: 

Bilgeliğin yolu bilmekten değil, dinlemekten geçer. O yüzden dünyada az bilge, çok ukala vardır...

Yazarı: 

Yeni yorum ekle

Yazarın Diğer Sözleri

Dostoyevski sözleri Başkalarının zavallılığına bakıp,
kendi haline şükredenlerden iğreniyorum

Benzer Sözler

jacques Rousseau sözleri Ne yaptığımın farkında değilsem,
onu yapmaya devam etmekten
başka şansım olmaz
Pisagor sözleri Esas olan
çok sözle az şey söylemek
değil,
az sözle çok şey
söylemektir
Sadi-i Şirazi sözleri Sormaz ki bilsin, sorsa bilirdi
Goethe sözleri İnsan kalbinde ne taşırsa,
Dünyayı da öyle görür
Mevlana sözleri Bizi bilen bilir
Clavdius sözleri Her bildiğini söyleme,
fakat her söylediğini bil
Sokrates sözleri Neyin doğru olduğunu bilen,
Doğru olan şeyi yapacaktır
Thomas Gray sözleri “Cehaletin mutluluk olduğu yerde,
Bilge olmak aptallıktır“